Zdrowa ja i moja rodzinaNazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Gadach
Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektu: Gady
Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł
Celem projektu było uświadomienie społeczności jak ważne jest dbanie o zdrowie poprzez odpowiednie odżywianie się i prowadzenie zdrowego trybu życia. Za pomocą projektu, mieszkańcy wsi dowiedzieli się jak należy walczyć z epidemią XXI wieku czyli otyłością. Mając tą wiedzę zmienili swoje nawyki żywieniowe i wprowadzą do swojej codzienności aktywność fizyczną. Poprzez te zmiany będą przekazywać młodszym pokoleniom nowe zdrowe sposoby na przygotowanie posiłków, spędzanie wolnego czasu. Zainicjowanie systematycznych ćwiczeń, wpłynęło na samopoczucie jak i zdrowie kobiet zamieszkujących w Gadach. Projekt da w przyszłości, po pandemii, możliwość wykluczonym komunikacyjnie mieszkankom wsi na uczestniczenie w zorganizowanych ćwiczeniach i nabycie umiejętności w tym obszarze. Zaproszenie do udziału całej społeczności wsi Gady, w tym również rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz pokazanie jak można spędzać aktywnie czas budując prawidłowe relacje rodzinne i społeczne zainicjował pozytywną zmianę społeczną. Gady nie tylko zaczęły " gadać", ale również działać na rzecz całej społeczności.
Aby jeszcze bardziej zintegrować społeczność Gadów, zrealizowano spływ kajakowy rzeką Krutynią, wraz ze zwiedzaniem zabytków zespołu pałacowo-parkowego, oraz kościoła ewangelickiego i neogotyckiego. Wyjazd w formule rodzinnej ze zwiedzaniem ścieżki dydaktycznej ze starodrzewiem położonej w okolicy rzeki Strugi. Spływ kajakowy zrealizowano zgodnie zobowiązującymi wytycznymi co do Covid-19.

  


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.