Sięgnij po zdrowieTytuł Projektu: Sięgnij po zdrowie
Numer wniosku: 11/DM/2023
Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich Nasze Krzewno
Czas trwania projektu: 04.06.2023- 15.11.2023
Miejsce realizacji projektu: Świetlica wiejska w Krzewnie
Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł
Celem projektu "Sięgnij po zdrowie" było podniesienie umiejętności i zwiększenie świadomości 13  bezpośrednich uczestniczek zadania w zakresie realizowanych warsztatów z zakresu zdrowego żywienia, dbałości o zdrowie psychiczne.
Działania projektu:
W ramach projektu realizowanego w miejscowości Krzewno przeprowadzone zostały działania teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów z zakresu "Zdrowego odżywiania".
Zadanie zostało podzielone na 4 działania projektowe. W początkowej fazie projektu w celu przybliżenia zasad zdrowego odżywiania odbyły się trzy warsztaty z przygotowania potraw
  i koktajli. W zadaniu podsumowania działań odbył się  kolejny warsztat informacyjny dot. stworzenia ulotek na temat zdrowego stylu życia naszych uczestniczek i ich rodzin.
Uczestniczki na warsztatach, najpierw pozyskały wiedzę nt. zasad zdrowego odżywiania, poznały nową piramidę zdrowego żywienia, dowiedziały się, które produkty są najkorzystniejsze dla zdrowia oraz jak skomponować zdrowy posiłek. Kolejne działania projektu to warsztaty z działu zdrowia psychicznego i  przeprowadzono 5 warsztatów rozwijających umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu i fizycznemu z zakresu asertywności, motywacji poprzez rozwój oraz sprawnej komunikacji w konflikcie.
Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności:
Efektem zadania jest zwiększenie i podniesienie umiejętności, zwiększenie świadomości 13  bezpośrednich uczestniczek zadania w zakresie realizowanych warsztatów z zakresu zdrowego żywienia, dbałości o zdrowie psychicznym. Rezultatem projektu to działania warsztatowe określające wzrost wiedzy :
11 warsztatów czyli 31h
7 warsztatów podnoszących wiedzę 80% uczestników
4 warsztaty podnoszące umiejętności 80%
Następstwem uczestniczenia w zadaniu jest zwiększenie świadomości dot. zdrowego żywienia i zdrowia psychicznego uczestniczek. Wiedza i umiejętności pozyskane i wyniesione na warsztatach uczestniczki wykorzystują we własnych kuchniach jak również dzielą się wiedzą podczas spotkań i kontaktów towarzyskich.
 
MATERIAŁY PROJEKTOW


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.