Zdrowa ja i moja rodzina


Celem projektu było uświadomienie społeczności jak ważne jest dbanie o zdrowie poprzez odpowiednie odżywianie się i prowadzenie zdrowego trybu życia. Za pomocą projektu, mieszkańcy wsi dowiedzieli się jak należy walczyć z epidemią XXI wieku czyli otyłością...Gepetto jest wśród nas…Gepetto to każdy z nas


Celem zrealizowanego projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców we wspólne działania na rzecz dobra wspólnego, jakim jest nasza wieś. Realizacja projektu posłużyła poprawieniu walorów estetycznych wsi oraz integracji mieszkańców...RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ


Głównym celem projektu "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez remont i doposażenie Świetlicy Wiejskiej we wsi Karbowo. Realizacja projektu wpłynęła na rozwój miejscowości, nastąpiło ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć...logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.