Aktywnie w wakacje


Celem projektu była zachęcenie społeczności do pozytywnych życiowych zmian, bliższego zapoznania się ze sobą, odkrycia nowych talentów. Chcieliśmy by ludzie budowali poczucie własnej wartości. Lepiej radzili sobie z codziennymi problemami...Odnawiając nić pokoleń


Celem projektu było zapewnienie przestrzeni i warunków do budowania sieci relacji, wymiany doświadczeń i niwelowania skutków izolacji społecznej spowodowanych wojną oraz epidemią COVID -19. Postawiliśmy na przywrócenie więzi społecznych połączonych z odkrywaniem starych technik rękodzielniczych (pirografia oraz wikliniarstwo)...Przyszłość dzieci


Celem projektu było rozwinięcie nowej oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym 2,5-6 lat uczącej planowania i przewidywania rezultatów, wytrwałości, koncentracji uwagi, spostrzegawczości i wyobraźni, wprowadzającej w świat nauk ścisłych i techniki poprzez innowacyjne zajęcia z DZIECIĘCEGO PROGRAMOWANIA...Przyszłość jest kobietą – wsparcie dla kobiet Ziemi Lidzbarskiej


Projekt „Kobieta jest przyszłością – wsparcie dla kobiet Ziemi Lidzbarskiej” zakładał przeprowadzenie 3 spotkań w formie warsztatów skierowanych głownie do kobiet z ziemi lidzbarskiej oraz kobiet z Ukrainy, które znalazły schronienie na naszym terenie...W BIAŁEJ PISKIEJ GRA KAPELA CO NIEDZIELA


Celem projektu było wyposażenie kapeli Kilka w charakterystyczne stroje zespołu grającego muzykę podwórek i osiedli oraz zorganizowanie warsztatów muzycznych, wokalnych i choreograficznych dla członków Kapeli Podwórkowej Klika...’’SIATKÓWKA ŁĄCZY POKOLENIA’’


W ramach projektu „ Siatkówka łączy pokolenia” Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie Małym przygotowało teren przy świetlicy wiejskiej pod zamontowanie boiska do piłki siatkowej...Dojrzale z klasą


Celem projektu było rozwinięcie aktywności osób w wieku senioralnym i poczucia bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu a także zintegrowanie dobromiejskiego środowiska seniorów .Celem pośrednim było rozwinięcie działań samopomocowych i wykorzystanie wewnętrznego potencjału tych osób...Tworzymy Orkiestrę Dętą


Celem projektu było zaszczepienie inspiracji kultury muzycznej wśród okolicznych mieszkańców, tak aby zachęcić do aktywnego uczestnictwa we wspólnym muzykowaniu. Celem również było uposażenie orkiestry, dzięki któremu nowi członkowie mieli możliwości do tego aby realizować zagadnienia z zakresu podstawy programowej nauki gry na instrumencie. Dodatkowo oprócz zajęć indywidualnych z zakresu nauki gry na instrumencie, nowi muzycy mieli możliwość wzięcia udziału w próbach całościowych zespołu, co pomagało im w szybszym realizowaniu ich programu...Sznurki, nitki i supełki


CELE PROJEKTU - zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców- nauka i tworzenie wyrobów rękodzielniczych- wskazanie atrakcyjnych formy spędzania wolnego czasu...Książka moją inspiracją – Poczytać i Porzeźbić Każdy Może


Osiągnęliśmy cel projektu, który polegał na wzmocnieniu więzi pomiędzy pokoleniami mieszkańców Gminy Lubomino, wzajemnej wymianie doświadczeń i wiedzy. Lokalna społeczność zaangażowała się w działania kulturalno-edukacyjne związane z książką i czytaniem wrażeniowym...Warmińskie Klimaty muzyką pisane


1. Celem projektu była promocja lokalnych twórców, ludzi wrażliwych, potrafiących słowem, wierszem, muzyką promować piękno miasta i regionu. Twórczość lokalnych artystów to nasze dobro wspólne, bogactwo kulturalne, które w ramach projektu promowaliśmy. Naszym celem było rozwijanie zamiłowania do poezji śpiewanej wśród młodych i rozbudzenie, przypomnienie tej formy poezji starszym mieszkańców regionu...Sięgnij po zdrowie


Celem projektu "Sięgnij po zdrowie" było podniesienie umiejętności i zwiększenie świadomości 13 bezpośrednich uczestniczek zadania w zakresie realizowanych warsztatów z zakresu zdrowego żywienia, dbałości o zdrowie psychiczne...Podróże po kuchniach świata


Realizacja projektu miała na celu integrację mieszkańców, poszerzenie wiedzy i umiejętności kulinarnych oraz przybliżenie tradycji i kultury z różnych zakątków świata .Na pięciu zorganizowanych warsztatach uczestnicy odkryli nowe smaki i aromaty. Celem naszego działania było przyciągnięcie ludzi mało aktywnych, którzy mają umiejętności, ale nie mają odwagi wyjść z domu. Wspólne gotowanie było okazją do budowania przyjaźni i poszerzyło horyzonty nie tylko smakowe, ale również kulturowe...Akademia zdrowego seniora


Celem Projektu "Akademia Zdrowego Seniora" była aktywizacja fizyczna i sportowa seniorów z terenu Gminy Lubomino poprzez organizację grupowych, ogólnousprawniających zajęć sportowych...Lato w Różynce


Podstawowym celem projektu była integracja dzieci i dorosłych z Różynki i z okolicznych wsi i zachęcenie ich do spędzania wakacyjnego czasu w sposób wartościowy, ciekawy i aktywny...logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.