Lista rankingowa po uwzględnieniu procedury odwoławczej z dnia 18.08.2017 r.

 
l.p. NR EWIDENCYJNY liczba przyznanych punktów
1 20/WB/2017/N/K-9/BP/N 87,5
2 3/WB/2017/SZ/K-18/BP/M 84
3 27/WB/2017/N/K-7/BP/N 84
4 19/WB/2017/M/M-20/BP/M 83
5 7/WB/2017/SZ/M-25/BP/M 83
6 28/WB/2017/N/M-5/BP/N 80
7 17/WB/2017/M/M-15/BP/M 79,5
8 21/WB/2017/N/M-1/BP/N 78,5
9 17/WB/2017/N/M-3/BP/N 78,5
10 18/WB/2017/N/M-2/BP/N 77
11 24/WB/2017/M/K-23/BP/M 77
12 25/WB/2017/M/K-27/BP/M 76,5
13 26/WB/2017/N/K-11/BP/N 76
14 21/WB/2017/M/K-16/BP/M 75,5
15 24/WB/2017/N/K-10/BP/N 75
16 6/WB/2017/SZ/M-26/BP/M 75
17 22/WB/2017/N/M-6/BP/N 73,5
18 4/WB/2017/SZ/M-19/BP/M 73
19 19/WB/2017/N/M-4/BP/N 73
20 23/WB/2017/N/K-8/BP/N 71
21 23/WB/2017/M/K-22/BP/M 70
22 26/WB/2017/M/M-21/BP/M 69
LISTA REZERWOWA
23 5/WB/2017/SZ/M-24/BP/M 67
24 25/WB/2017/N/K-17/BP/M 60,5
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.