PONAD 23 TYS. ZŁ BEZZWROTNEJ DOTACJI NA ZAŁOŻENIE FIRMY.
 NIE ZWLEKAJ Z DECYZJĄ I ZŁÓŻ DOKUMENTY REKRUTACYJNE, PROCEDURA JEST BARDZO PROSTA A MOŻLIWOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BARDZO SZEROKIE (NP. SAMOCHÓD, TOWAR, SUROWCE I WIELE INNYCH) DZIĘKI PROJEKTOWI „WŁASNY BIZNES – SPOSÓB NA ŻYCIE IV” MOŻESZ STAĆ SIĘ PRZEDSIĘBIORCĄ I REALIZOWAĆ WŁASNE POMYSŁY

W ramach projektu oferujemy pakiet szkoleń przygotowujących do rzetelnego zaplanowania biznesu, warsztatów ułatwiających myślenie przedsiębiorcze, a docelowo przekazujemy bezzwrotne środki finansowe na otwarcie działalności gospodarczej. W trakcie jej prowadzenia przez rok masz do dyspozycji pakiet specjalistycznych usług doradczych, które pomogą Ci prowadzić firmę i rozwiążą napotkane problemy.
 
Celem projektu jest aktywizacja minimum 42 osób:
-  pozostających bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane jak i nie zarejestrowane w PUP),
- zamieszkujących obszar powiatu nidzickiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
- zamierzających zarejestrować/prowadzić działalność na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (brak ograniczenia dla powiatów właściwych dla miejsca zamieszkania),
- mają ukończone 30 lat,
- spełniają przynajmniej jedno z dodatkowych kryteriów.
 
Dodatkowe kryteria spełniają następujące osoby:
- niepracujące kobiety,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby niepracujące z wykształceniem co najwyżej średnim,
- niepracujące osoby niepełnosprawne,
- niepracujące osoby po 50-tym roku życia.

W efekcie projekt ma przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia oraz zwiększenia poziomu przedsiębiorczości na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.
Wartość projektu: 1 493 923,87 zł, w tym środki europejskie w kwocie 1 461 023,87 zł.


Główne etapy projektu:
- nabór formularzy kwalifikacyjnych,
- wsparcie szkoleniowe,
- składanie biznesplanu i wypłata dotacji,
- wsparcie doradcze i szkoleniowe uczestników projektu.logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.