Harmonogram Doradztwa w Projekcie „Własny Biznes – sposób na życie IV”

 
UCZESTNIK PROJEKTU DATA I GODZINY RODZAJ DORADZTWA MIEJSCE DORADCA
5/WB/2017/SZ/M-24/BP/M 24.08.2018
od godz. 09.00
Prawne ul. Plac Juranta 2/1
Szczytno
Anna Parys
25/WB/2017/N/K-17/BP/M
 
24.08.2018
od godz. 11.40
Prawne Romany 106
12-100 Szczytno
Anna Parys
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.