LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU - NABÓR 11.06.2018

Lista rankingowa z dnia 21.06.2018 r. Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 11.06.2018r.
 
 
Lp. NUMER WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO                                                                              I POMOSTOWEGO              .../ZPD4/2018/L/... - .../L Średnia z oceny
1 1/WB5/2018/M/K-5/M 90,5 pkt + 5 pkt z oceny kryteria strategiczne łącznie 95,5
2 12/WB5/2018/M/M-6/M 92,5
3 7/WB5/2018/M/M-3/M 84 pkt.+ 5 pkt z oceny strategicznej łącznie 89,5
4 22/WB5/2018/M/M-7/M 83 + 5 pkt z oceny strategicznej łącznie 88
5 16/WB5/2018/N/K-12/N 87
6 4/WB5/2018/SZ/M-2/SZ 83,5
7 19/WB5/2018/N/K-4/N 78+ 5 pkt. z oceny kryteria strategiczne łącznie 83
8 15/WB5/2018/SZ/M-5/SZ 82,5
9 19/WB5/2018/M/K-9/M 78 + 5 pkt. z oceny kryteria strategiczne łącznie  82
10 15/WB5/2018/N/K-3/N 76 + 5 pkt. z oceny kryteria strategiczne łącznie 81
11 23/WB5/2018/M/M-14/M 80
12 14/WB5/2018/N/M-10/N 79,5
13 17/WB5/2018/M/K-16/M 79
16 11/WB5/2018/M/K-17/M 74 +5 pkt. za inteligentne specjalizacje łącznie 79
14 2/WB5/2018/N/M-17/N 73 + 5 pkt. z oceny kryteria strategiczne łącznie 78
15 7/WB5/2018/SZ/M-14/SZ 78
     
17 23/WB5/2018/N/K-15/N 75
18 5/WB5/2018/SZ/M-10/SZ 75
19 12/WB5/2018/SZ/K-12/SZ 75
20 5/WB5/2018/N/M-20/N 74,5
21 11/WB5/2018/SZ/M-1/SZ 74,5
22 8/WB5/2018/N/M-6/N 74
23 12/WB5/2018/N/M-16/N 74
24 1/WB5/2018/SZ/K-6/SZ 73,5+ 5 pkt z oceny strategicznej łącznie 78
25 8/WB5/2018/SZ/K-4/SZ 73,5
26 13/WB5/2018/N/M-11/N 72,5
27 2/WB5/2018/SZ/K-3/SZ 72,5
28 6/WB5/2018/SZ/K-13/SZ 72,5
29 1/WB5/2018/N/M-9/N 72
30 10/WB5/2018/SZ/M-9/SZ 72
31 2/WB5/2018/M/K-1/M 72
32 7/WB5/2018/N/M-8/SZ 71,5
33 18/WB5/2018/N/K-19/N 71,5
34 13/WB5/2018/SZ/K-7/SZ 66,5 + 5 pkt z oceny strategicznej łącznie 71,5
35 10/WB5/2018/M/K-2/M 71,5
36 6/WB5/2018/N/M-1/N 70,5
37 9/WB5/2018/N/K-13/N 70,5
38 24/WB5/2018/M/M-12/M 70
39 5/WB5/2018/M/K-15/M 69,5
40 11/WB5/2018/N/K-8/N 68,5
41 21/WB5/2018/N/K-2/N 67,5
42 9/WB5/2018/SZ/K-11/SZ 67
43 4/WB5/2018/M/K-10/M 66,5
44 14/WB5/2018/M/K-8/M 66
45 18/WB5/2018/M/K-4/M 65,5
46 4/WB5/2018/N/M-5/N 61,5
47 22/WB5/2018/N/K-14/N 57
48 21/WB5/2018/M/K-11/M 57
49 3/WB5/2018/N/K-7/N 57 + 5 z oceny kryteria strategiczne
50 20/WB5/2018/N/K-18/N 50
51 13/WB5/2018/M/M-13/M 41
 
 
Informujemy, że złożone i ocenione biznes plany, które uzyskały powyżej 60 punktów
 z oceny kryteriów merytorycznych bez punktów strategicznych i znajdują się na pozycjach od 1 do 46 na liście rankingowej, zostały rekomendowane do dofinansowania. Do wszystkich tych osób w najbliższych dniach zostanie wysłane pismo informujące o możliwości podpisania umowy na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. W pismach zostanie określona kwota otrzymanego wsparcia finansowego zaakceptowana przez ekspertów.         

 Biznes plany z pozycji 47-51 z uwagi na nie uzyskanie wymaganego min. 60 punktów
z oceny merytorycznej bez punktów strategicznych, nie zostały rekomendowane do dofinansowania.


POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.