Rozeznanie rynku - doradztwo prawne

ROZEZNANIE RYNKU
dla usługi o łącznej wartości nie przekraczającej 50 tys. zł netto zaplanowanej w ramach projektu nr RPWM.10.03.00-28-0025/16-00
 
W celu rozeznania i porównania cen rynkowych, Lokalna Grupa Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK - realizator projektu Z pomysłem po dotację III- zwraca się z prośbą o przedstawienie kwoty brutto za usługę dotyczącą przeprowadzenia indywidualnych szkoleń tematycznych w zakresie zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez uczestników projektu. Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania - TUTAJ.
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.