LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ III I NABÓR 7 - 8.08.2017


LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ III I NABÓR 7 - 8.08.2017...
więcej...


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM


NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIACH 7-8 SIERPNIA 2017 roku. Wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim (9.00-15.00) oraz w...
więcej...Harmonogramy szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH...
więcej...


1 2 3 następne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.