";

O PROJEKCIE


Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie 90 osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych.Wsparcie będzie realizowane poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (kursów i szkoleń), w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Realizowane kursy/szkolenia w niżej wymienionych branżowych :
  1. Gastronomiczna
    szkolenie kucharz I i II st, Cukiernik I-II stopnia, Szkolenie barista, Szkolenie Sommelier
  2. Budowlana
    szkolenie cieśla, spawanie TIG/MAG/MIG, operator koparko-ładowarki, monter instalacji sanitarnych ze specjalnością instalacji fotowoltaicznych
  3. Transport drogowy
    prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacjami, prawo jazdy kategorii Ci CE wraz z kwalifikacjami, prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacjami
Grupa docelowa projektu:
  • wyłącznie osoby dorosłe powyżej 18 roku życia, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.
Rekrutacja trwa od 18.06.2018 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania liczby miejsc dostępnych dla poszczególnych kursów/ szkoleń.
Wszelkie informacje na temat projektu udzielane będą od dnia 01.06.2018 r.


logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.