Rozpoczęcie realizacji Pośrednictwa Pracy


   Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy realizację kolejnego wsparcia Uczestników Projektu w postaci indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy.

   Wsparcie przeznaczone jest dla wszystkich Uczestników/czek Projektu.
   Zakres: udostępnianie ofert pracy, nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, umawianie na rozmowy rekrutacyjne, tworzenie aplikacji (CV i list motywacyjny) pod kątem konkretnych ofert rynku pracy.

   Szczegółowe warunki dotyczące pośrednictwa pracy regulują Zasady świadczenia usługi pośrednictwa pracy w projekcie "Kierunek – Praca III"
 
   Punkt kontaktowy: ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto
wt i czw w godz. 8.45-12.45 lub według indywidualnych potrzeb Uczestników


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.