​ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU Z PRZEDSIĘBIORCAMI inicjującym wdrożenie programu wspierania przedsiębiorców pn. START - UP PROJECT

Serdecznie zapraszam Pana / Panią na spotkanie inicjujące uruchomienie w Dobrym Mieście kompleksowych usług wspierających lokalnych przedsiębiorców i opartych o planowany do wdrożenia hiszpański model wsparcia przedsiębiorczości pn. Rural - Catalonia Start - up Program.
 
Rozpoczęcie realizacji projektu zbiega się w czasie z trudnym dla przedsiębiorców okresem radzenia sobie ze zmianami gospodarczymi wynikającymi z pandemii.  Dlatego szczególnie ważne jest dla nas określenie Waszych potrzeb, problemów w dostępie do wiedzy, funduszy, przestrzeni do funkcjonowania.
Wdrożenie usług dla przedsiębiorców, dostępnych lokalnie i adekwatnych do faktycznych potrzeb nie będzie możliwe bez aktywności samych przedsiębiorców i dialogu, który inicjujemy na poziomie obszaru działania Lokalnej Grupy Działania.
Spotkanie odbędzie się w  dniu 29 czerwca 2020 roku o godzinie 14:00 w Restauracji Wiktoria w Dobrym Mieście ul. Orła Białego 18.
Punktem wyjścia do dyskusji, poprzedzonej prezentacją wstępnych założeń modelu będzie omówienie wyników badań ankietowych o których wypełnienie prosimy  do dnia 25.06.2020:

Ankietę wypełnia się on - line po kliknięciu na poniższy link

ANKIETA

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 26 czerwca do godziny 12.00 (telefonicznie: 896160058 lub mailowo na adres m.mokanska@warminskizakatek.com.pl)

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo TUTAJ.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.