O PROJEKCIE


START-UP PROJECT realizowany jest od 01.04.2020 do 31.12.2020 r. 

Celem projektu są kompleksowe usługi wspierające lokalnych przedsiębiorców poprzez transfer, zaadoptowanie i  wdrożenie hiszpańskiego modelu wsparcia przedsiębiorczości pn. Rural - Catalonia Start - up Program.

START – UP PROJECT stanowi model wielopłaszczyznowego wsparcia osób prowadzących własne działalności gospodarcze, na etapie wchodzenia firm na rynek. Model został wypracowany w Katalonii i docelowo dedykowany przedsiębiorcom działającym na obszarach wiejskich. Obejmuje szkolenia, mentoring, budowanie rynku wewnętrznego i powiązań sieciowych, wsparcie w dostępie do funduszy i szereg instrumentów ad – hoc, pozwalających na bieżące reagowanie na potrzeby przedsiębiorców. START – UP program zostanie zaadoptowany do Projektu „Z pomysłem po dotację IV” jako uzupełnienie dotychczasowego wsparcia start–upów w związku ze zdiagnozowanymi problemami beneficjentów we wchodzeniu na rynek przedsiębiorców.

Projekt realizowany jest w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa.
logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.