Spotkanie Inicjujące 29.06.2020

29.06.2020 r. w Restauracji Wiktoria w Dobrym Mieście odbyło się spotkanie inicjujące uruchomienie w Dobrym Mieście kompleksowych usług wspierających lokalnych przedsiębiorców i opartych o planowany do wdrożenia hiszpański model wsparcia przedsiębiorczości pn. Rural - Catalonia Start - up Program.
Zakres działań projektowych:
- zbadanie faktycznych potrzeb przedsiębiorców,
- wdrożenie usług testowych,
- uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości z szeroką ofertą usług (usługi wysokiej jakości),
- animowanie współpracy przedsiębiorców, bieżące dostarczanie wiedzy.
Podczas spotkania omówione zostały wyniki badań ankietowych. Odpowiedzi najczęściej wybierane przez przedsiębiorców to:
Z jakich usług doradczych skorzystałaby Pani / Pana firma, gdyby były dostępne lokalnie:
- Pośrednictwo finansowe (pośredniczenie w pozyskaniu kredytów, pożyczek, leasingu)
- Usługi marketingowe
- Poradnictwo biznesowe
Jaka forma pomocy / wsparcia w najwyższym stopniu wpłynęłaby na rozwinięcie Pani / Pana firmy:
- Specjalistyczna pomoc w wyborze nowych technologii / przebranżowieniu
- Utworzenie strony internetowej promującej przedsiębiorców
- Wsparcie działań promujących firmy na dużych targach
- Organizacja spotkań branżowych dla przedsiębiorców i dzięki temu łączenie zasobów
- Pomoc w pozyskaniu niskooprocentowanej pożyczki na inwestycje
Potrzeby uruchomienia form wsparcia wzmacniających firmy na poziomie lokalnym
- Utworzenie strony internetowej promującej przedsiębiorców
- Organizacja spotkań branżowych dla przedsiębiorców i dzięki temu łączenie zasobów
- Wsparcie działań promujących firmy na dużych targach

     


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.