Model wsparcia firm

Szanowni Państwo!
Jesteśmy po kolejnym etapie przygotowań do wdrożenia modelu wsparcia Przedsiębiorców START – UP PROGRAM.
Po długich konsultacjach i weryfikacji rozwiązań modelu z Katalonii w załączeniu prezentujemy Państwu MODEL WSPARCIA FIRM, który będziemy w najbliższym czasie testować z Przedsiębiorcami funkcjonującymi na rynku nie dłużej niż 3 lata (od daty wpisu do właściwego rejestru).
W styczniu rozpoczynamy spotkania z Wami (Przedsiębiorcami), podczas których szczegółowiej omówimy każdą formę wsparcia i poprosimy Was o jej zaopiniowanie podczas rozmowy i w formie wypełnienia ankiety.
 
Jeśli ktoś z Was (niekoniecznie Przedsiębiorca działający na rynku do 3 lat) chciałby włączyć się w prace zespołu lub wypowiedzieć się na temat planów funkcjonowania Inkubatora prosimy o maila na adres:
warminskizakatek@wp.pl lub o przesłanie mailowe ankiety, którą znajdziecie poniżej.
 
Już w najbliższym czasie uruchamiamy wsparcie dla Przedsiębiorców w związku z COVID. Planujemy bezpłatną pomoc prawną, doradztwo finansowe, doradztwo biznesowe!!

MODEL
KERTA USŁUGI DORADCZEJ


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.