5. edycja Programu Grantowego ING
   Celem Programu Grantowego jest popularyzacja w Polsce idei przedsiębiorczości oraz biznesowego, twórczego myślenia – szczególnie nastawionego na to, jak kreować i rozwijać innowacyjne rozwiązania w obszarze ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Są to działania, które mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. 

   W konkursie centralnym motywem będzie odpowiedź na pytanie: „Jak możemy poprawić energooszczędność budynków?”.

   Konkurs organizowany jest od 1 marca 2024 do 27 czerwca 2024 (ogłoszenie Zwycięzców) na terenie Polski.

Podmiot zgłaszający sie do konkursu może być:
a. osobą fizyczną (lub kilka osób fizycznych w jednym zespole) będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, która ma miejsce rezydencji podatkowej w Polsce lub przedsiębiorca z siedzibą i prowadzący działalność w Polsce w formie:
i. indywidualnej działalności gospodarczej,
ii. spółki cywilnej,
iii. spółki handlowej: osobowej (jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna), kapitałowej (spółka z o.o., akcyjna oraz prosta spółka akcyjna);
oraz
b. Start-upem lub Młodym Naukowcem.

Nabór Formularzy zgłoszeniowych: od 1 marca do 25 kwietnia 2024

Nagrodą główną w Konkursie są granty finansowe przyznane dla trzech najlepszych rozwiązań wybranych przez Kapitułę. Nagrody wynoszą odpowiednio:
a. 400 tys. zł za miejsce 1.
b. 300 tys. zł za miejsce 2.
c. 150 tys. zł za miejsce 3.

Dodatkowo przewiduje się maksymalnie 2 nagrody – wyróżnienia, o łącznej wartości 150 tys. złotych. Decyzję o przyznaniu wyróżnień podejmuje Kapituła.

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.