„BABSKI BIZNES” - KREATYWNE SPOTKANIE Z DOROTĄ WELLMAN I MARTĄ KLEPKĄ
   Serdecznie zapraszamy Panie prowadzące własną firmę, które skorzystały z ofert i programów Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka na spotkanie i pogaduchy z fantastycznymi KOBIETKAMI: Dorotą Wellman i Martą Klepką!

data i miejsce: 24 maja 2019 r. od godz.11.00 w Gościnnym Hotelu Krasicki.
 
Pogadamy o Babskich Biznesach !!!
 
Formularz zgłoszeniowy: DO POBRANIA
Liczba miejsc ograniczona.
 
                                               SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.