Walne Zebranie Członków (10.06.2021) dokonało zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju




W ubiegłym tygodniu (tj. 10.06.2021r.) odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Warmiński Zakątek.
Podczas spotkania doszło m.in. do:
- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2020,
- podjęcia nowych uchwał,
- wyborów uzupełniających do Zarządu, komisji rewizyjnej.
- uchwaleniu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wg projektu dostępnego TUTAJ


  


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.