Fundusz im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj”Fundusz utworzony w 2011 roku przez rodzinę tragicznie zmarłego Staszka Jonczyka pasjonata muzyki chóralnej, artystę Chóru Gregorianum. Fundusz jest zasilany darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami 1% podatku dochodowego.

Fundusz utworzony w 2011 roku przez rodzinę tragicznie zmarłego Staszka Jonczyka pasjonata muzyki chóralnej, artystę Chóru Gregorianum. Fundusz jest zasilany darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami 1% podatku dochodowego.

Środki Funduszu przeznaczone są na wspieranie amatorskiego ruchu chóralnego, przede wszystkim na działania związane z doskonaleniem głosu i podnoszeniem umiejętności wokalnych członków zespołów. Dotacje przekazywane są, w trybie konkursowym, organizacjom, które prowadzą amatorskie zespoły chóralne w województwie mazowieckim.

Od 2011 roku ze środków Funduszu przekazano 33 dotacje na łączną kwotę 110 250 zł.

Zasady przyznawania dotacji

Dotacje przyznawane są, w trybie konkursowym, na działania związane z doskonaleniem głosu i podnoszeniem umiejętności wokalnych członków amatorskich zespołów chóralnych np. na organizację warsztatów emisji głosu, interpretacji utworów, zatrudnienie profesjonalnego dyrygenta, opłacenie udziału w konkursach.

O dotacje mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (nie muzyczne), domy kultury i parafie, które prowadzą amatorskie zespoły chóralne w województwie mazowieckim.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 4 000 zł. Z dotacji można pokryć 100% kosztów planowanych działań (zarówno koszty osobowe, jak i nieosobowe).

Termin składania wniosków: 1 czerwca

Rozstrzygnięcie konkursu: do 1 lipca

Dotację przeznaczyć można na działania w dowolnym momencie roku.

Procedura podejmowania decyzji:

Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje, upoważniona przez Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego, Kapituła Funduszu, w składzie: Andrzej Borzym – chórmistrz Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Gozdek, chórzysta zespołu męskiego Gregorianum, Jacek Iwaszko, muzykolog, chórzysta zespołu męskiego Gregorianum oraz Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego, Berenika Jozajtis – dyrygentka Zespołów Chłopięcego i Męskiego Gregorianum, Dorota Kotarska – fundator oraz przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego.

Kryteria oceny projektów:

  • merytoryczna jakość planowanych działań
  • jasny opis działań i racjonalność wydatków

Preferowane będą działania niedawno zainicjowane, prowadzone w mniejszych miejscowościach na Mazowszu i prowadzone przez stowarzyszenia oraz fundacje.

Prosimy o przesłanie wniosku do 1 czerwca 2021 pocztą elektroniczną na adres azowczak@batory.org.pl. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę chóru. Organizacje, którym zostanie przyznana dotacja poprosimy o przysłanie oryginału wniosku oraz dokumentów koniecznych do podpisania umowy: aktualnego wypisu z rejestru lub innej podstawy prawnej działania instytucji, statutu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok (wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową).

STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.