Konkurs PFRON „Możemy więcej"Na podstawie ogłoszenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - LINK

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski dotyczące:

  • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Jeżeli Twoja organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez 24 miesiące możesz ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 100 000,00 złotych na jeden projekt. Jeżeli składasz wniosek wieloletni – limit zweryfikujemy dla całego okresu realizacji projektu wieloletniego.

Dla kierunku pomocy 3 limit ten wynosi 50 000,00 złotych.

Ograniczenia wnioskowanej kwoty dofinansowania nie obowiązują we wnioskach wspólnych.

Okres działalności ustalimy licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu.

Kierunek pomocy 1

W kierunku pomocy 1 musisz zaplanować zatrudnienie co najmniej 20% beneficjentów ostatecznych. Możesz tu wliczyć również osoby już zatrudnione przy wsparciu trenerów pracy (zatrudnienie wspomagane), które nadal potrzebują tego wsparcia w miejscu pracy.

Kierunek pomocy 2

Okres funkcjonowania placówki (kierunek pomocy 2) zweryfikujemy z uwzględnieniem ewentualnych przerw w terapii, które wystąpiły z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, wywołany wirusem COVID-19. Pamiętaj, że placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu.

Kierunek pomocy 5

W kierunku pomocy 5 możesz ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 350 000,00 złotych na jeden projekt. Limitu tego nie musisz stosować, jeżeli Twój projekt dotyczy „zakupu, szkolenia i utrzymania psów asystujących w trakcie szkolenia”. Pamiętaj o ograniczeniu limitu, jeżeli Twoja organizacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 24 miesiące.

Kierunek pomocy 6

W kierunku pomocy 6 możesz ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 1 000 000,00 złotych na jeden projekt. Pamiętaj o ograniczeniu limitu, jeżeli Twoja organizacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 24 miesiące.

Wniosek możesz złożyć od 24 października 2023 roku, od godziny 1200, do 5 grudnia 2023 roku, do godziny 1200. Po tym terminie nie będzie możliwości złożenia wniosku.

W konkursie możesz:

  • złożyć trzy wnioski, ale nie więcej niż dwa wnioski w jednym kierunku pomocy.
  • w jednym wniosku zgłosić jeden projekt;
  • złożyć wniosek wspólny – wtedy zmniejszymy limit wniosków dla Twojej organizacji oraz pozostałych Wnioskodawców, którzy zostaną wskazani we wniosku wspólnym.

Za datę złożenia wniosku uznamy datę złożenia wniosku w systemie iPFRON+.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.