„Wspieramy Ukrainę” - konkurs Fundacji "Edukacja dla Demokracji"Celem Programu Wspieramy Ukrainę  jest wsparcie ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźców wojennych przebywających w Polsce w kontekście bieżących wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie i sytuacji uchodźców w Polsce. Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja „Edukacja dla Demokracji”.

Konkurs służy wyłonieniu i dofinansowaniu projektów najlepiej wpisujących się w cel Programu i poniższe cele szczegółowe:
konkursu (obszary tematyczne):
1. Wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w czasie pobytu w Polsce
2. Poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie
3. Wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce
4. Wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie
5. Przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Działania projektowe w pierwszej kolejności przyniosą wsparcie i korzyści następującym grupom odbiorców:
a) osobom przybyłym z Ukrainy do Polski w wyniku konfliktu zbrojnego;
b) osobom dotkniętym konfliktem, które pozostają na terytorium Ukrainy

Nabór do konkursu trwa od 21 marca 2024 r. do 18 kwietnia 2024 r., do godz. 12:00.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 16.05.2024 r.

Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 60 000 PLN
Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
Pula środków w konkursie to 1 500 000 zł
Maksymalny okres realizacji projektu od 16.05.2024 r. do 15.05.2025 r
Wkład własny nie jest wymagany.

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.