REGIONALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJREGIONALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych integrujących się we wspólne działania i projekty do skorzystania z oferty regionalnego centrum aktywności społecznej.
 
UDOSTĘPNIAMY PRZESTRZEŃ BIUROWĄ
Specjalnie dla Was wyremontowaliśmy dużą przestrzeń w naszym biurze, w której udostępniamy organizacjom pozarządowym przestrzeń wyposażoną w:
- biurka z komputerami podłączonymi do sieci IT (2 sztuki),
- duży stół z krzesłami,
- biblioteczkę wyposażoną w książki regionalne i  poradniki dla organizacji pozarządowych,
- kolorową drukarkę,
- szafę do przechowywania dokumentów.
 
Dostęp do pomieszczenia jest nieodpłatny.
 
ŚWIADCZYMY BEZPŁATNE USŁUGI DORADCZE
 
W odpowiedzi na Wasze potrzeby w okresie od stycznia do końca czerwca uruchamiamy bezpłatne wsparcie doradcze
- DORADZTWO  KSIĘGOWE
- DORADZTWO PRAWNE
- ANIMACJA LOKALNA


Nasze Animatorki:
Iza Sztremer  - tel. 896160058, e-mail: i.sztremer@warminskizakatek.com.pl
Mariola Klepaczko – tel. 896160058, e-mail: m.klepaczko@warminskizakatek.com.pl
Doradztwo księgowe i prawne zorganizujemy Wam po skontaktowaniu się z Animatorkami.
 
ZGŁASZAJCIE SWOJE POTRZEBY W ZAKRESIE DORADZTWA – SKOJARZYMY WAS Z KOMPETENTNYMI DORADCAMI!!!

Pełna oferta doradcza


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.