O Projekcie


PONAD 23 TYS. ZŁ BEZZWROTNEJ DOTACJI NA ZAŁOŻENIE FIRMY NIE ZWLEKAJ Z DECYZJĄ I ZŁÓŻ DOKUMENTY REKRUTACYJNE, PROCEDURA JEST BARDZO PROSTA A MOŻLIWOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BARDZO SZEROKIE(NP. SAMOCHÓD, TOWAR, SUROWCE I WIELE INNYCH) DZIĘKI PROJEKTOWI „Z POMYSŁEM PO DOTACJE II” MOŻESZ STAĆ SIĘ PRZEDSIĘBIORCĄ I REALIZOWAĆ WŁASNE POMYSŁY


W ramach projektu oferujemy pakiet szkoleń przygotowujących do rzetelnego zaplanowania biznesu, warsztatów ułatwiających myślenie przedsiębiorcze, a docelowo przekazujemy bezzwrotne środki finansowe na otwarcie działalności gospodarczej. W trakcie jej prowadzenia przez rok masz do dyspozycji pakiet specjalistycznych usług doradczych, które pomogą Ci prowadzić firmę i rozwiążą napotkane problemy.
Celem projektu jest  aktywizacja minimum  78 osób  pozostających bez pracy z powiatu bartoszyckiego lidzbarskiego i kętrzyńskiego, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Do osób, które kwalifikują się do tej grupy należą kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, osoby niepełnosprawne lub po 50tym roku życia.
W efekcie projekt ma przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia oraz zwiększenia poziomu przedsiębiorczości na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.
Wartość projektu: 2 399 941,90 zł, w tym z środki europejskie w kwocie 2 039 950,61 zł.
Główne etapy projektu:
- nabór wniosków
- wsparcie szkoleniowe, dotacja
- wsparcie doradcze i szkoleniowe uczestników projektu
logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.