Terminy spotkań z psychologiem

Poniżej znajdują się informacja o terminie spotkania z psychologiem dnia 26.06.2018 których celem jest zbadanie predyspozycji Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej - dotyczy osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie pomiędzy 13.04. a 17.05 2018 r.
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ – LIDZBARK WARMIŃSKI
WTOREK – 26/06/2018
PSYCHOLOG: B. ZEGLER
PERŁA WARMII, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI, UL. DĄBROWSKIEGO 22
Numer formularza Godziny
95/ZPD4/2018/L/K 14:00
105/ZPD4/2018/L/M 14:45
16/ZPD4/2018/B/M 15:30
89/ZPD4/2018/L/M 16:15
15/ZPD4/2018/B/K 17:00
25/ZPD4/2018/B/K 17:45
19/ZPD4/2018/B/K 18:30


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.