Punkt Kontaktowy w Lidzbarku Warmińskim

ul. Józefa Piłsudskiego 3,11-100 Lidzbark Warmiński.
Irena Gadomska

tel. 575 507 616
Email: zpomyslempodotacje@wp.pl

Punkt Kontaktowy w Kętrzynie (LGD "Barcja")

ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn
Damian Niski

tel.89 751 07 68
Email: biuro@lgdbarcja.pl

Punkt Kontaktowy w Bartoszycach

Starostwo Powiatowe, 11-200 Bartoszyce, ul. Grota Roweckiego 1, pokój nr 213
Jadwiga Mysiewicz

tel. 539 782 562
Email: pbpromocja@wp.pl

Magdalena Mokańska

Koordynator projektu

tel/fax: 89 616 00 58 oraz 539 954 011
Email: warminskizakatek@wp.pl

Prosimy o kontakt

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.