";

O PROJEKCIE


25 395,00 ZŁ BEZZWROTNEJ DOTACJI NA ZAŁOŻENIE FIRMY ORAZ OKOŁO 1000,00 ZŁ PRZEZ 12 MIESIĘCY W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO ( W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NA OPŁATY ZUS ) NIE ZWLEKAJ Z DECYZJĄ I ZŁÓŻ DOKUMENTY REKRUTACYJNE, PROCEDURA JEST BARDZO PROSTA A MOŻLIWOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BARDZO SZEROKIE(NP. SAMOCHÓD, TOWAR, SUROWCE I WIELE INNYCH) DZIĘKI PROJEKTOWI „Z POMYSŁEM PO DOTACJE IV” MOŻESZ STAĆ SIĘ PRZEDSIĘBIORCĄ I REALIZOWAĆ WŁASNE POMYSŁY

 1. W ramach projektu oferujemy pakiet szkoleń przygotowujących do rzetelnego zaplanowania biznesu, doradztwo z pisania biznes planu, a docelowo przekazujemy bezzwrotne środki finansowe na otwarcie działalności gospodarczej.
 2. W trakcie jej prowadzenia przez rok Uczestnik projektu ma do dyspozycji pakiet specjalistycznych usług doradczych. Wsparcie pomostowe w postaci wsparcia finansowego 1006zł/mc wypłacane w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w postaci usług szkoleniowo-doradczych, które pomogą Ci prowadzić firmę i rozwiążą napotkane problemy.
 3. Celem projektu jest aktywizacja minimum 212 osób w wieku pow. 30 lat, pozostających bez pracy z powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego i kętrzyńskiego, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do funkcjonowania na rynku.
 4. Osoby, które kwalifikują się do projektu muszą spełniać jeden z poniższych warunków:
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne ( pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy)
  • osoby niskowykwalifikowane (ISCED 3 włącznie)
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby powyżej 50 r.ż.

W efekcie projekt ma przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia oraz zwiększenia poziomu przedsiębiorczości na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

Wartość projektu: 9 573 385,80 zł, w tym środki europejskie w kwocie 9 362 715,80 zł. Okres realizacji projektu: od 01/02/2018 do 31/08/2020

Główne etapy projektu:
 • Nabór formularzy kwalifikacyjnych
 • Wsparcie szkoleniowe i wsparcie doradcze z pisania biznes planu
 • Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i przyznanie dotacji
 • Wsparcie doradcze i szkoleniowe uczestników projektu( indywidualne doradztwo prawne, oraz indywidualne doradztwo biznesowo-rachunkowe oraz doradztwo w zakresie marketingu online)


logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.