Szkolenia biznesowe dla Przedsiębiorców – ważna informacja


W związku z sytuacją nadzwyczajną związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że od dnia 12.03.2020 r. indywidualne szkolenia biznesowe dla przedsiębiorców, którzy otworzyli działalność w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV” odbywają się wyłącznie drogą e-mailową...
więcej...


Informacja o usługach indywidualnego szkolenia biznesowo-rachunkowego - 2019 rok


(dotyczy Uczestników, którzy zawarli umowę w 2019 roku)
więcej...


Indywidualne Szkolenie Prawne w Projekcie - 2019


(dotyczy Uczestników, którzy podpisali umowę w 2019 roku)
więcej...


Indywidualne szkolenia marketingowe on-line - 2019


(dotyczy Uczestników, którzy podpisywali umowę w 2019 roku)
więcej...


Indywidualne Szkolenia w Projekcie - Marketingowe o charakterze ogólnym - 2019


(dotyczy Uczestników, którzy zawarli umowę w 2019 roku)
więcej...


Indywidualne szkolenia marketingowe on-line dla Uczestników Projektu „Z pomysłem po dotację IV”


Uprzejmie informujemy, że bezpłatne indywidualne szkolenia marketingowe ON-LINE w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV” świadczyć będzie spółka CGP Sp. z o.o. z siedzibą ul. Promykowa 8, 11-036 Unieszewo...
więcej...Indywidualne szkolenia marketingowe o charakterze ogólnym dla Uczestników Projektu


Uprzejmie informujemy, że bezpłatne indywidualne szkolenia marketingowe o charakterze ogólnym w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV” świadczyć będzie pan...
więcej...


Indywidualne Szkolenie Prawne w Projekcie


Uprzejmie informujemy, że bezpłatne indywidualne szkolenia prawne w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV” świadczyć będzie...
więcej...


1

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.