Terminy badań predyspozycji do prowadzenia biznesu uczestników Projektu

Poniżej znajdują się informacja o terminie spotkania z doradca zawodowy i biznesowym dnia 27.06.2018 których celem jest zbadanie predyspozycji Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej - dotyczy osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie pomiędzy 13.04 a 17.05 2018 r.

ŚRODA  – 27/06/2018
 
DORADCA ZAWODOWY: M. CHOJNOWSKA  
PERŁA WARMII,   11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI,  UL. DĄBROWSKIEGO 22  
NUMER FORMULARZA GODZINY
95/ZPD4/2018/L/K 8.00
19/ZPD4/2018/B/K 8.45
105/ZPD4/2018/L/M 9.30
16/ZPD4/2018/B/M 10.15
89/ZPD4/2018/L/M 11.00
15/ZPD4/2018/B/K 11.45
25/ZPD4/2018/B/K 12.30

ŚRODA  – 27/06/2018
 
DORADCA BIZNESOWY: M.MOKAŃSKA  
PERŁA WARMII,   11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI,  UL. DĄBROWSKIEGO 22  
NUMER FORMULARZA GODZINY
19/ZPD4/2018/B/K 8.00
95/ZPD4/2018/L/K 8.45
16/ZPD4/2018/B/M 9.30
105/ZPD4/2018/L/M 10.15
15/ZPD4/2018/B/K 11.00
89/ZPD4/2018/L/M 11.45
25/ZPD4/2018/B/K 13.15


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.