NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA TRZECIEJ GRUPY UCZESTNIKÓW - 10.09.2018 R.

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z
BIZNESPLANEM dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie
od 13.04.2018 r. do 17.05.2018 r (III GRUPA)
NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 10 WRZEŚNIA 2018 ROKU.
 
Wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim
(9.00-15.00) oraz w punkcie rekrutacyjno-konsultacyjnym w Bartoszycach
(9.00-15.00).
 
Uwaga:
Wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu (oryginał) wraz z wymaganymi
załącznikami – kompletność wniosku proszę sprawdzić według karty oceny
formalnej dostępnej na stronie Projektu.
W Bartoszycach wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 213 (Budynek
Starostwa Bartoszyce).


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.