Koniec drugiego etapu rekrutacji dla grupy 1

   Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla kandydatów projektu „Z pomysłem po dotację IV”. Poniżej znajdują się do pobrania listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z podziałem na kobiety i mężczyzn) oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które odbędą się w terminie 12-26 marca 2019 r.


LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 5/ZPD4/2019/L/K 45 83 128
2 6/ZPD4/2019/L/K 48 75 123
3 1/ZPD4/2019/K/K 25 93 118
4 13/ZPD4/2019/L/K 40 77 117
5 15/ZPD4/2019/L/K 31 85 116
6 7/ZPD4/2019/B/K 38 76 114
7 25/ZPD4/2019/L/K 43 66 109
8 12/ZPD4/2019/L/K 35 73 108
9 9/ZPD4/2019/B/K 32 75 107
10 26/ZPD4/2019/L/K 35 72 107
11 28/ZPD4/2019/L/K 36 70 106
12 21/ZPD4/2019/L/K 34 70 104
13 11/ZPO4/2019/L/K 42 52 94
 
LISTA KOBIET NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 16/ZPD4/2019/L/K 36 49 85
 
Na etapie II wymagane uzyskanie min. 50% punktów z łącznej oceny ekspertów (psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy). Osoby, które uzyskają mniej niż 50% punktów nie przechodzą do kolejnego etapu, tj. zostają odrzucone w wyniku niespełnienia minimum punktowego.
LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 12/ZPD4/2019/B/M 47 90 137
2 1/ZPD4/2019/B/M 47 86 133
3 8/ZPD4/2019/B/M 44 87 131
4 9/ZPD4/2019/L/M 46 82 128
5 4/ZPD4/2019/L/M 49 77 126
6 6/ZPD4/2019/B/M 43 75 118
7 3/ZPD4/2019/B/M 39 77 116
8 3/ZPD4/2019/L/M 49 64 113
9 24/ZPD4/2019/L/M 35 77 112
10 18/ZPD4/2019/L/M 37 66 103
11 5/ZPD4/2019/B/M 38 63 101
12 8/ZPD4/2019/L/M 32 63 95
 
LISTA MĘŻCZYZN NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 2/ZPD4/2019/B/M 60 49 109
2 10/ZPD4/2019/B/M 43 49 92
3 19/ZPD4/2019/L/M 37 49 86
4 22/ZPD4/2019/L//M 37 49 86
5 2/ZPD4/2019/L/M 39 47 86
6 29/ZPD4/2019/L/M 40 46 86
7 20/ZPD4/2019/L/M 37 48 85
8 1/ZPD4/2019/L/M 39 44 83
9 4/ZPD4/2019/B/M 33 48 81
10 23/ZPD4/2019/L/M 31 49 80
 
Na etapie II wymagane uzyskanie min. 50% punktów z łącznej oceny ekspertów (psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy). Osoby, które uzyskają mniej niż 50% punktów nie przechodzą do kolejnego etapu, tj. zostają odrzucone w wyniku niespełnienia minimum punktowego.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.