Komisja Oceny Wniosków dla 2 grupy uczestników odbędzie się 06.06.2019 r.

   Informujemy, że w dniu 06.06.2019 r. o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. W tym dniu dokonana zostanie ocena merytoryczna wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników Projektu w dniu 20.05.2019 r.

   Listy rankingowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej w dniu 07.06.2019 r. 

   Informujemy również, że Biuro Projektu w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą ul. Krasickiego 1 od czerwca br. czynne będzie od godziny 9.00 do 17.00 od poniedziałku do środy. W czwartki i piątki biuro projektu będzie nieczynne.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.