Harmonogram indywidualnych konsultacji ws. pisania biznesplanu marzec - kwiecień 2019 r.

Indywidualne konsultacje z pisania biznesplanów – grupa 1
 
DORADCA AGNIESZKA WOLF 

KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI „PERŁA WARMII”
UL. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
23.03.2019 30.03.2019
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 1/ZPD4/2019/K/K 9:00-10:30 1 1/ZPD4/2019/K/K 9:00-10:30
2 8/ZPD4/2019/B/M 10:30-12:00 2 8/ZPD4/2019/B/M 10:30-12:00
3 9/ZPD4/2019/B/K 12:00-13:30 3 9/ZPD4/2019/B/K 12:00-13:30
4 12/ZPD4/2019/B/M 13:30-15:00 4 12/ZPD4/2019/B/M 13:30-15:00
5 1/ZPD4/2019/B/M 15:00-16:30 5 1/ZPD4/2019/B/M 15:00-16:30
 
 
DORADCA MONIKA SZÓSTEK
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI „PERŁA WARMII”
UL. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
23.03.2019 30.03.2019
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 5/ZPD4/2019/B/M 9:00-10:30 1 5/ZPD4/2019/B/M 9:00-10:30
2 8/ZPD4/2019/L/M 10:30-12:00 2 8/ZPD4/2019/L/M 10:30-12:00
3 6/ZPD4/2019/B/M 12:00-13:30 3 6/ZPD4/2019/B/M 12:00-13:30
4 7/ZPD4/2019/B/K 13:30-15:00 4 7/ZPD4/2019/B/K 13:30-15:00
5 3/ZPD4/2019/B/M 15:00-16:30 5 3/ZPD4/2019/B/M 15:00-16:30
 
 
DORADCA JULITA PIOTROWSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI „PERŁA WARMII”
UL. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
20.03.2019 23.03.2019
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 28/ZPD4/2019/L/K 8:00-9:30 1 28/ZPD4/2019/L/K 8:00-9:30
2 5/ZPD4/2019/L/K 9:30-11:00 2 5/ZPD4/2019/L/K 9:30-11:00
3 4/ZPD4/2019/L/M 11:00-12:30 3 4/ZPD4/2019/L/M 11:00-12:30
4 12/ZPD4/2019/L/K 12:30-15:30  
 
DORADCA JULITA PIOTROWSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
27.03.2019
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 24/ZPD4/2019/L/M 15:45-18:45
 
 
DORADCA MAGDALENA MOKAŃSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI „PERŁA WARMII”
UL. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
27.03.2019 30.03.2019
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 15/ZPD4/2019/L/K 8:00-9:30 1 15/ZPD4/2019/L/K 8:00-9:30
2 13/ZPD4/2019/L/K 9:30-11:00 2 13/ZPD4/2019/L/K 9:30-11:00
3 25/ZPD4/2019/L/K 11:00-12:30 3 25/ZPD4/2019/L/K 11:00-12:30
4 11/ZPD4/2019/L/K 12:30-15:30
 
 
DORADCA MAGDALENA MOKAŃSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
27.03.2019
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 26/ZPD4/2019/L/K 15:45-18:45
 
DORADCA MAŁGORZATA OFIERSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI „PERŁA WARMII”
UL. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
27.03.2019 01.04.2019
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 18/ZPD4/2019/L/M 8:00-9:30 1 18/ZPD4/2019/L/M 8:00-9:30
2 21/ZPD4/2019/L/K 9:30-11:00 2 21/ZPD4/2019/L/K 9:30-11:00
3 9/ZPD4/2019/L/M 11:00-12:30 3 9/ZPD4/2019/L/M 11:00-12:30
4 3/ZPD4/2019/L/M 12:30-14:00 4 3/ZPD4/2019/L/M 12:30-14:00
 
DORADCA MAŁGORZATA OFIERSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
22.03.2019
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 6/ZPD4/2019/L/K 14:00-17:00


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.