Harmonogram indywidualnych konsultacji ws. pisania biznesplanu lipiec 2019 r.

Indywidualne konsultacje z pisania biznesplanów – grupa 4
 
DORADCA MAŁGORZATA OFIERSKA 
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI „PERŁA WARMII”
UL. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
16.07.2019 - WTOREK 20.07.2019 - SOBOTA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 42/ZPD4/2019/B/M 8.00-9.30 1 42/ZPD4/2019/B/M 8.00-9.30  
2 109/ZPD4/2019/L/M 9.30-11.00 2 109/ZPD4/2019/L/M 9.30-11.00  
3 110/ZPD4/2019/L/M 11.00-12.30 3 110/ZPD4/2019/L/M 11.00-12.30  
4 113/ZPD4/2019/L/M 12.30-14.00 4 113/ZPD4/2019/L/M 12.30-14.00  
5 116/ZPD4/2019/L/M 14.00-15.30 5 116/ZPD4/2019/L/M 14.00-15.30  
6 39/ZPD4/2019/B/K 15.30-17.00 6 39/ZPD4/2019/B/K 15.30-17.00  
 
DORADCA MAŁGORZATA OFIERSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
19.06.2019 – PIĄTEK
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 108/ZPD4/2019/L/M 15.00-18.00  
 
 
DORADCA MAGDALENA MOKAŃSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI „PERŁA WARMII”
UL. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
16.07.2019 - WTOREK 20.07.2019 - SOBOTA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 114/ZPD4/2019/L/M 8.00-9.30 1 114/ZPD4/2019/L/M 8.00-9.30  
2 4/ZPD4/2019/K/M 9.30-11.00 2 4/ZPD4/2019/K/M 9.30-11.00  
3 45/ZPD4/2019/B/K 11.00-12.30 3 45/ZPD4/2019/B/K 11.00-12.30  
4 46/ZPD4/2019/B/K 12.30-14.00 4 46/ZPD4/2019/B/K 12.30-14.00  
5 111/ZPD4/2019/L/M 14.00-15.30 5 111/ZPD4/2019/L/M 14.00-15.30  
6 117/ZPD4/2019/L/M 15.30-17.00 6 117/ZPD4/2019/L/M 15.30-17.00  
7 118/ZPD4/2019/L/K 17.00-18.30 7 118/ZPD4/2019/L/K 17.00-18.30  


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.