LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV - NABÓR 16.05.2018

Lista rankingowa z dnia 23.05.2018 r. Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 16.05.2018 r.
L.P. Nr ewidencyjny biznes planu Liczba punktów
1 50/ZPD4/2018/L/K-31/L 87
2 9/ZPD4/2018/L/M-32/L 86
3 29/ZPD4/2018/L/M-9/L 82,5
4 8/ZPD4/2018/L/M-24/L 80
5 41/ZPD4/2018/L/M-3/L 79,5
6 18/ZPD4/2018/L/K-5/B 79,5
7 20/ZPD4/2018/L/M-10/L 79
8 36/ZPD4/2018/L/K-13/L 78,5
9 37/ZPD4/2018/L/M-22/L 78,5
10 49/ZPD4/2018/L/M-1/B 78,5
11 42/ZPD4/2018/L/K-18/L 77,5
12 27/ZPD4/2018/L/K-4/B 77,5
13 23/ZPD4/2018/L/M-11/L 76,5
14 1/ZPD4/2018/B/M-6/B 76,5
15 44/ZPD4/2018/L/M-25/L 76
16 32/ZPD4/2018/L/K-7/L 75,5
17 10/ZPD4/2018/L/M-28/L 75,5
18 5/ZPD4/2018/B/M-3/B 75
19 12/ZPD4/2018/L/M-21/L 74,5
20 47/ZPD4/2018/L/M-26/L 74
21 6/ZPD4/2018/B/M-7/B 74
22 23/ZPD4/2018/L/M-17/L 73,5
23 25/ZDP4/2018/L/K- 8/L 72
24 2/ZPD4/2018/L/M-2/L 71
25 3/ZPD4/2018/L/K-1/L 69,5
26 21/ZPD4/2018/L/M-4/L 69,5
27 35/ZPD4/2018/L/K-15/L 69,5
28 11/ZPD4/2018/L/K-20/L 69,5
29 1/ZPD4/2018/L/M-6/L 69
30 13/ZPD4/2018/L/M-16/L 69
31 38/ZPD4/2018/L/K-27/L 69
32 17/ZPD4/2018/L/K-12/L 67
33 4/ZPD4/2018/L/M-9/B 67
34 30/ZPD4/2018/L/M-5/L 66
35 28/ZPD4/2018/L/M-23/L 66
36 31/ZPD4/2018/L/M-19/L 65,5
37 48/ZPD4/2018/L/K-33/L 65
38 2/ZPD4/2018/B/K-8/B 65
39 22/ZPD4/2018/L/K-2/B 64,5
40 26/ZPD4/2018/L/K-30/L 64
41 15/ZPD4/2018/L/M-14/L 62
 
42 5/ZPD4/2018/L/K-34/L 57,5
43 34/ZPD4/2018/L/K-29/L 48,5
 


 
Informujemy, że złożone i ocenione biznes plany, które uzyskały powyżej 60 punktów i znajdują się na pozycjach od 1 do 41 na liście rankingowej zostały rekomendowane do dofinansowania. Do wszystkich tych osób w najbliższych dniach zostanie wysłane pismo informujące o możliwości podpisania umowy na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Biznes plany z pozycji 42-43 z uwagi na nie uzyskanie wymaganego min. 60 punktów, nie został rekomendowany do dofinansowania.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.