NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA 1 GRUPY UCZESTNIKÓW – 03.04.2019 r.

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO 
WRAZ Z BIZNESPLANEM DLA GRUPY 1.


NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 3 KWIETNIA 2019 ROKU

Wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1 (8.00-16.00) oraz w punktach rekrutacyjno-konsultacyjnych: w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, pokój nr 213, (7.00-15.00) oraz w Kętrzynie w LGD „Barcja” ul. Plac Piłsudskiego 1 (7.00-15.00).


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.