Lista rankingowa z dnia 12.04.2019 r. - I grupa

Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznesplanami w naborze prowadzonym w dniu 03.04.2019 r.
Lp. Numer ewidencyjny biznesplanu Liczba punktów Wnioskowana kwota dotacji Kwota przyznanej dotacji
1 4/ZPD4/2019/L/M-4/L 87 25 395,00 zł 25 395,00 zł
2 8/ZPD4/2019/B/M-6/B 85,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
3 6/ZPD4/2019/L/K-18/L 85 25 395,00 zł 25 395,00 zł
4 26/ZPD4/2019/L/K-15/L 84 25 395,00 zł 25 395,00 zł
5 6/ZPD4/2019/B/M-2/B 81,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
6 5/ZPD4/2019/L/K-16/L 81,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
7 25/ZPD4/2019/L/K-2/L 80 25 395,00 zł 25 395,00 zł
8 12/ZPD4/2019/B/M-3/L 79,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
9 1/ZPD4/2019/B/M-1/B 78 25 395,00 zł 25 395,00 zł
10 5/ZPD4/2019/B/M-4/B 77,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
11 9/ZPD4/2019/B/K-13/L 77,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
12 28/ZPD4/2019/L/K-8/L 76 25 395,00 zł 25 395,00 zł
13 13/ZPD4/2019/L/K-5/L 76 25 395,00 zł 25 395,00 zł
14 1/ZPD4/2019/K/K-1/K 75,5 25 200,00 zł 25 200,00 zł
15 3/ZPD4/2019/L/M-1/L 74 25 395,00 zł 25 395,00 zł
16 24/ZPD4/2019/L/M-6/L 73,5 25 347,70 zł 25 347,70 zł
17 9/ZPD4/2019/L/M-7/L 73,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
18 11/ZPD4/2019/L/K-14/L 73 25 395,00 zł 25 395,00 zł
19 18/ZPD4/2019/L/M-11/L 72,5 25 395,00 zł 23 085,00 zł
20 8/ZPD4/2019/L/M-9/L 72 25 395,00 zł 20 646,34 zł
21 21/ZPD4/2019/L/K-10/L 70 25 395,00 zł 25 395,00 zł
22 3/ZPD4/2019/B/M-5/B 67 25 395,00 zł 25 395,00 zł
23 15/ZPD4/2019/L/K-12/L 67 25 395,00 zł 24 395,00 zł
24 7/ZPD4/2019/B/K-3/B 57 25 395,00 zł 0,00 zł
25 12/ZPD4/2019/L/K-17/L 55,5 25 395,00 zł 0,00 zł
 
Informujemy, że złożone i ocenione biznes plany, które uzyskały powyżej 60 punktów i znajdują się na pozycjach od 1 do 23 na liście rankingowej zostały rekomendowane do dofinansowania. Do wszystkich tych osób w najbliższych dniach zostanie wysłane pismo informujące o możliwości podpisania umowy na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Biznes plany z pozycji 24-25 z uwagi na nie uzyskanie wymaganego min. 60 punktów, nie zostały rekomendowane do dofinansowania.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.