UWAGA. 13.05.2019 - NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH – WZNOWIENIE

W DNIU 13.05.2019 R. WZNAWIAMY NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób:
- w wieku pow. 30 lat
- niepracujących
- zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego.
Dodatkowo spełniających przynajmniej jedno z kryteriów: kobieta, osoba niskowykwalifikowana(wykształcenie co najwyżej średnie),  osoba długotrwale bezrobotna, osoba pow. 50 r. życia, osoba z niepełnosprawnościami.

 

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Projektu „Z pomysłem po dotację IV" §7 – Zasady rekrutacji pkt. 8. Osoby, które złożyły formularz kwalifikacyjny i odpadły na II etapie rekrutacji (badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej) nie mogą ponownie składać dokumentów rekrutacyjnych w naborze prowadzonym w danym roku.


FORMULARZ DO POBRANIA
REGULAMIN PROJEKTU

 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.