Uwaga! Biuro Projektu w Lidzbarku Warmińskim będzie nieczynne do odwołania

Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich interesantów LGD "Warmiński Zakątek" z dniem 11 marca b. r. biuro w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Piłsudskiego 3 (lokal JPW ubezpieczenia) będzie nieczynne. Ponadto informujemy, że wstrzymane są wszelkie kontrole uczestników projektu „Z pomysłem po dotację IV”.
Bardzo prosimy o załatwianie spraw telefonicznie:
tel ogólny: 896160058, 757507616
i mailowo na adresy: zpomyslempodotacje@wp.pl
Koordynator projektu: Magdalena Mokańska e-mail: m.mokanska@warminskizakatek.com.pl
Rozliczenia dotacji, pomostówki: Irena Gadomska e-mail: i.gadomska@warminskizakatek.com.pl
Powyższa procedura służy wyeliminowaniu zagrożenia koronawirusem i obowiązuje do odwołania.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.