Rozliczenie po 12 miesiącach

 Przypominamy, że zbliża się czas rozliczenia z umowy po upływie 12 miesięcy.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia do Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” aktualnych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy.

Co należy zrobić?

Po dniu, kiedy upływa 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego:

- wystąpić do ZUS o zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

Zaświadczenie wydawane bezpłatnie. Czas oczekiwania do 7 dni. Można to zrobić również elektronicznie. Poniżej informacja jak to zrobić.
Uwaga! trzeba mieć podpis kwalifikowany z Profilu Zaufanego.  Kto nie ma - można taki podpis załatwić sobie poprzez swój bank internetowy.
Kliknij link

 

- wystąpić do Urzędu Skarbowego o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Koszt takiego zaświadczenia to 21 zł. Czas oczekiwania na zaświadczenie do 7 dni. Można to zrobić również elektronicznie. Poniżej informacja jak to zrobić. Uwaga trzeba mieć podpis kwalifikowany z Profilu Zaufanego. Można taki podpis załatwić sobie poprzez swój bank internetowy.
kliknij link

- pobrać aktualny wydruk CEIDG potwierdzający że działalność jest aktywna.

Należy to zrobić poprze stronę internetową, wpisując swój nr NIP.  
kliknij link

 

- złożyć kserokopie/skan umowy o prace i druk ZUS ZUA potwierdzający zgłoszenie pracownika do ZUS – dotyczy przedsiębiorców, którzy zadeklarowali zatrudnienie na etapie rekrutacji i biznesplanu.

 

Po uzyskaniu wszystkich tych dokumentów należy je przesłać w formie skanów, lub plików pdf otrzymanych z urzędu, na adres mailowy m.mokanska@warminskizakatek.com.pl lub zpomyslempodotacje@wp.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych po upływie 12- go miesiąca .
 

Uwaga!

Oryginały dokumentów, o których mowa powyżej (tylko jeśli nie są to dokumenty wystawione elektronicznie) należy dostarczyć do Biura Projektu najpóźniej w terminie 30 dni.

 Dokument można wysłać pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.
 lub dostarczyć osobiście w godzinach 8-15.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.