NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA OSTATNIEJ GRUPY UCZESTNIKÓW
OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
WRAZ Z BIZNESPLANEM dla ostatniej grupy uczestników
NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE
W DNIU 10 marca 2017 roku w godz. 9.00-15.00
Wnioski można składać:
- w Biurze Projektu w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1;
- w Bartoszycach – budynek Starostwa Powiatowego, ul. Grota Roweckiego 1, pok. 213;
- w Kętrzynie - budynek LGD „Barcja”, ul. Plac Piłsudskiego 1.

Uwaga:
- wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu (oryginał) wraz z kompletem załączników – kompletność wniosku proszę sprawdzić z kartą oceny formalnej dostępną na stronie projektu.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.