Informacja o terminie po którym będą wypłacane dotacje

   Uprzejmie informujemy, zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie konto Lokalnej Grupy Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK zostanie zasilone w dniu 03.08.2018 r. Wypłaty wsparcia finansowego, dla osób które podpisały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, będą realizowane niezwłocznie w dniu otrzymania środków z WUP w Olsztynie.
Jednocześnie informujemy, że do czasu otrzymanie dotacji (po założeniu działalności gospodarczej) istnieje możliwość dokonywania zakupów z własnych środków, a następnie ich zrefundowania po otrzymaniu wsparcia finansowego.
Za utrudnienia przepraszamy i deklarujemy pomoc na dalszych etapach realizacji projektu.
 
   Dodatkowo przypominamy, że w przypadku dokonywania zakupu używanych środków trwałych (samochód oraz inne środki trwałe o wartości pow. 3500 zł netto) do rozliczenia wydatku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Z pomysłem po dotację IV”, będzie konieczne przedłożenie deklaracji pochodzenia środka trwałego
 
Deklaracja pochodzenia środka trwałego
 
Z poważaniem kadra projektu.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.