Nabór w projekcie 2019

UWAGA !!!
Informujemy, że przyjmowanie formularzy kwalifikacyjnych do projektu „Z pomysłem po dotację IV” odbywać się będzie w każdy poniedziałek, wtorek oraz środę.
Dni funkcjonowania Biur Rekrytacyjno-Konsultacyjnych:
  • Biuro projektu w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1 od poniedziałku do środy w godzinach od 8:00 do 16:00
  • Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1
Poniedziałek – czynne od 8:00 do 16:00
Wtorek, środa - czynne od 7:00 do 15:00
  • Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne w Kętrzynie, LGD „Barcja” ul. Piłsudskiego 1 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00
 
W związku z rozpoczęciem naboru formularzy kwalifikacyjnych informujemy, że wyjątkowo dnia 31.01.2019 r. (czwartek) Biura Rekrutacyjno-Konsultacyjne w Bartoszycach oraz Kętrzynie będą czynne od godziny 7.00 do 15.00 oraz biuro projektu w Lidzbarku Warmińskim od 8.00 do 16.00.  
 
Załączniki:

Regulamin ZPD 4 - obowiązujący od dnia 18.01.2019 r.

zał.1 Formularz kwalifikacyjny z załącznikami obowiązuje od dnia 18.01.2019 r. 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.