​UWAGA! WZNOWIENIE WYPŁATY POMOSTÓWEK

   Uczestników naboru prowadzonego w 2018 r., informujemy że wznawiamy wypłatę finansowego wsparcia pomostowego. Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami dotyczącymi podatku VAT od wydatków ponoszonych ze wsparcia finansowego otrzymanego przez uczestników, zmianie ulega sposób rozliczenia wydatków finansowego wsparcia pomostowego w zależności od statusu podatnika VAT, tj.:
- uczestnicy niebędący płatnikami podatku VAT, rozliczają się na dotychczasowych zasadach (w kwotach brutto);
- uczestnicy będący płatnikami podatku VAT, rozliczają finansowe wsparcie pomostowe w kwotach netto, tzn. że przyznana miesięczna kwota wsparcia pomostowego jest kwotą, z której przedsiębiorca nie może finansować podatku VAT, w związku z czym w celu rozliczenia kwoty przyznanego wsparcia w rozliczeniu należy wykazać wydatki w kwotach netto.
   Jednocześnie informujemy, że sposób rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego może ulec zmianie po wejściu szczegółowych wytycznych Instytucji Zarządzających w powyższej sprawie.
   Poniżej zamieszczamy nowy wzór zestawienia poniesionych wydatków finansowego wsparcia pomostowego.

Zestawienie poniesionych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.