Konkurs "Zawsze gotowi, zawsze blisko – również, by chronić środowisko"
4 Warmińska-Mazurskia Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie „Zawsze gotowi, zawsze blisko – również, by chronić środowisko”, którego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko wśród dzieci i młodzieży.
 
Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej już od pierwszego dnia służby szkoleni są z zakresu ochrony środowiska, co więcej, wszystkie pomieszczenia garażowe i sale czyszczenia broni wyposażone są w pojemniki do segregacji odpadów niebezpiecznych
takich jak zużyty sorbet czy czyściwo.
Budynki koszarowo-biurowe wyposażone są w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, natomiast na czas ćwiczeń poligonowych żołnierze wyposażeni są w tzw. apteczki poligonowe, dzięki którym są w stanie zareagować na ewentualne zagrożenie środowiskowe wynikające
np. z wycieku substancji ropopochodnych.
 
Jak wziąć udział w konkursie?
Wykonaj dowolną techniką pracę pokazującą działania na rzecz ochrony środowiska, jakie podejmują młodzi mieszkańcy regionu i wyślij ją w postaci skanu lub zdjęcia na adres
4w-mbot@o2.pl do dn. 28.02.2021r.
Najlepsze prace zostaną opublikowane na naszej stronie - powstanie z nich wyjątkowy album. 
 
Organizatorem konkursu jest 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !
 
Takie konkursy to tylko część działalności ekologicznej żołnierzy. Coraz częściej angażują się oni w różne akcje. Wielu z nich wspiera międzynarodową kampanię „Sprzątanie świata” czy zbiera nakrętki w ramach ogólnopolskiego Programu Charytatywno-Ekologicznego „Zakrętki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie”. Wiele jednostek i instytucji, w tym np. Dowództwa Garnizonu Warszawa, zadbało o specjalne pojemniki. Zebrane nakrętki trafiają do skupu, następnie są sprzedawane firmie recyklingowej, która wpłaca pieniądze dla fundacji pomagającej potrzebującym.
 
Ekologiczne działania prowadzą np. żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Od wielu lat współpracują z Nadleśnictwem Świętoszów. Dwa lata temu podczas wspólnej akcji posadzili blisko 7 tysięcy drzew i krzewów.
 
Wojsko w obronie przyrody
 
W większości koszar są pojemniki i kontenery do segregowania odpadów. Ekorozwiązania wprowadziła Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych. Używa energooszczędnych żarówek, czujników ruchu gaszących i zapalających światła. – Zamontowaliśmy budki lęgowe dla ptaków, co pozwoliło na odtworzenie miejsc lęgowych – mówi mjr Piotr Szczepański, rzecznik prasowy wrocławskiej uczelni.
 
Żołnierze dbają też o przyrodę podczas ćwiczeń na poligonach, ponieważ są to często siedliska zwierząt i ptaków. Przed każdym wyjazdem na poligon żołnierze zapoznają się więc z zasadami ochrony środowiska, poruszania się po poligonie oraz dbania o tereny zagrożone.

REGULAMIN KONKURSU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.