Zaproszenie na konsultacje publiczne projektu Programu Południowy Bałtyk 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim - konferencja online 8 października 2021 r.
(Ogłoszenie przesłane przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie)

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze trwające konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027 oraz projektu raportu Oddziaływania na Środowisko, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do tego Programu do udziału w spotkaniu konsultacyjnym adresowanym do potencjalnych beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego, które odbędzie się 8 października w godzinach 10:00-13:00 w formule konferencji online na platformie WEBEX.

 

Celem  konsultacji będzie zaprezentowanie projektów dokumentów programowych oraz zebranie pierwszych opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w Programie, a także szczegółowe poinformowanie o sposobie zgłaszania uwag.

 

Do udziału w konsultacjach zapraszamy w szczególności przedstawicieli warmińsko-mazurskich samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych (NGOs), MŚP, środowisk akademickich oraz innych instytucji i organizacji zainteresowanych współpracą transgraniczną w obszarze Południowego Bałtyku.

 

Projekt dokumentu Programu został opracowany przez międzynarodowy Wspólny Komitet Programujący. Przygotowania zostały poprzedzone analizą społeczno-gospodarczą oraz szczegółowymi konsultacjami z państwami uczestniczącymi w przyszłym Programie (Polska, Dania, Litwa, Niemcy i Szwecja). Potwierdzony obszar kwalifikowalny w województwie warmińsko-mazurskim obejmuje subregion elbląski tj. powiaty:  elbląski, ostródzki, iławski, braniewski, działdowski, nowomiejski.  Nadal procedowana jest kwestia możliwego powiększenia obszaru o subregion olsztyński, na co zgodę wyraziły Instytucje Programu oraz Państwa Członkowskie uczestniczące w pracach Wspólnego Komitetu Programującego. Ostateczną  decyzję w tej sprawie podejmie jednak Komisja Europejska. Niezależnie od decyzji KE w sprawie  geograficznego obszaru kwalifikowalnego, przyszły Program umożliwiać ma bardziej elastyczne podejście do udziału w projektach również partnerów spoza obszaru kwalifikowalnego, dlatego do udziału w konsultacjach zapraszamy także samorządy i potencjalnych partnerów z obszaru subregionu olsztyńskiego.

Konsultacje publiczne Programu Interreg Południowy Bałtyk  prowadzone są w terminie od 8 września  do 15 października 2021 r.

Liczymy na Państwa aktywny udział w spotkaniu i zapraszamy do zapoznania się z projektami dokumentów dostępnymi na stronie  https://ewt.warmia.mazury.pl/poludniowy-baltyk/aktualnosci-poludniowy-baltyk/1139-konsultacje-programu-interreg-poludniowy-baltyk-2021-2027 oraz na oficjalnej stronie Programu Południowy Bałtyk https://southbaltic.eu/-/have-your-say-in-the-future-programme-2021-2027-public-consultations

Spotkanie  prowadzone będzie w języku polskim.

Program spotkania oraz formularz zgłoszenia udziału: do pobrania TUTAJ.
Uprzejmie proszę o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres k.ostrowski@warmia.mazury.pl w terminie do 7 października br.

Link do wydarzenia zostanie wysłany w mailu potwierdzającym rejestrację.

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt tel. 89 521 93 24 e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl  POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.