Wyjazd studyjny do Austrii - „Innowacyjna wieś”
   W dniach 6 – 9 września 2021 r. w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjna wieś” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021, został zorganizowany wyjazd studyjny do Austrii.
   W wyjeździe brali udział przedstawiciele istniejących wsi tematycznych i przedstawiciele nowych inicjatyw przedsiębiorczych na wsi z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz przedstawiciele wspomnianych LGD.

   Celem wyjazdu było wykreowanie i promocja sieciowych, zintegrowanych produktów wiosek tematycznych, wypracowanie markowych produktów turystyki wiejskiej oraz wzmocnienie działań partnerskich Lokalnych Grup Działania w sieciowaniu podmiotów ekonomii społecznej.

   Poniżej zdjęcia wedle fotorelacji z wyjazdu wykonanej przez Panią Ewelina Biały. Więcej zdjęć na naszym fanpage'u: https://www.facebook.com/warminskizakatek/?hc_ref=ARRnevM1IFgA0ze-U9v0geSfjPd7_MOhnVUVqPg0B0Gy1k4hn9zoryCI96BzdlJVyAU&fref=nf&__tn__=kC-RPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.