„Lekcja: Enter” Fundacji Orange - 5 edycja
Nabór wniosków trwa od 24 stycznia i ma charakter ciągły.

Projekt „Lekcja:Enter” jest jednym z największych projektów edukacji cyfrowej w Polsce, którego realizacja rozpoczęła się w 2019 roku i potrwa do marca 2023 roku. Jego celem jest przygotowanie ponad 75 tysięcy nauczycieli (15% wszystkich nauczycieli w Polsce) do prowadzenia atrakcyjniejszych, bardziej dostosowanych potrzeb uczniów i uczennic lekcji, bardziej odpowiadających ich potrzebom, z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych. Na ten moment, ze szkoleń skorzystało już ponad 40 000 nauczycieli i nauczycielek.

Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek. Realizatorzy szkoleń otrzymują przygotowanie merytoryczne i materiały.

Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie projektu: https://lekcjaenter.pl/dla-wnioskodawcow/dokumentacja-konkursowaotwiera się w nowej karcie

Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?

O wsparcie finansowe w projekcie "Lekcja:Enter" mogą ubiegać się:

 • placówki doskonalenia nauczycieli (PDN)
 • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

W przypadku organizacji pozarządowych, JST oraz uczelni wymagane jest partnerstwo z PDN.

Zasięg konkursu grantowego

Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego  prowadzony jest na terenie 12 województw:

 • dolnośląskiego
 • kujawsko-pomorskiego
 • lubuskiego
 • łódzkiego
 • małopolskiego
 • mazowieckiego
 • opolskiego
 • podlaskiego
 • pomorskiego
 • śląskiego
 • świętokrzyskiego
 • warmińsko-mazurskiego
 • zachodniopomorskiego

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie grantowym, których siedziby mieszczą się na terenie województw niewymienionych powyżej, mogą ubiegać się o grant pod warunkiem, że projekt grantowy realizowany będzie na terenie województwa objętego konkursem.

Budżet i harmonogram

Minimalna kwota grantu to 150 000 zł, a maksymalna – 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 12 miesięcy. Wnioski muszą być złożone nie później niż 2 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").
 POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.