Są pieniądze na Twoje pomysły - z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego!Masz pomysł i wiesz, jak ulepszyć usługi
świadczone przez swój ośrodek innowacji?

Nie chowaj go w szufladzie!

Już 27 listopada br. zostanie ogłoszony nabór 1.2.3 dla ośrodków innowacji w województwie warmińsko-mazurskim: parków naukowych, technologicznych i przemysłowych.

Pozyskaj dofinansowanie na profesjonalizację i modernizację świadczonych przez Ciebie usług, związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym. Fundusze przeznacz na: przystosowanie pomieszczeń (remont), zakup niezbędnego wyposażenia (sprzętu i urządzeń)
czy na przeszkolenie personelu, który będzie świadczył nowe bądź znacząco ulepszone usługi.

Informacje na temat naboru 1.2.3 "Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji" znajdziesz
na serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
www.rpo.warmia.mazury.pl

POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.