​„BABSKI BIZNES” - KREATYWNE SPOTKANIE Z DOROTĄ WELLMAN I MARTĄ KLEPKĄ
 
   Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wszystkie Panie, które zgłosiły się na spotkanie z Dorotą Wellman i Martą Klepką (24 maja 2019 r., godz.11.00, Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim), zostały na nie zakwalifikowane.
W przypadku braku możliwości uczestnictwa w w/w spotkaniu, prosimy o informację mailową (warminskizakatek@wp.pl) lub telefoniczną: 89 616 00 58.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.